"נתניהו בזבז את האמון שנתנו בו"
ינון מגל ובן כספית