"יש פה דרמה, גפני לוחץ על גנץ שיקים עם נתניהו ממשלה"
ינון מגל ובן כספית