"כשיצאנו לדרך, אמרתי לבנט, 'אתה הולך על מהלך הרסני'"
אראל סג"ל