"בטווח הקצר, נמשיך לראות מצבים דומים"
סיון כהן וגדעון אוקו