"חוק הנאשם - ניסיון התנקשות פוליטית בנתניהו"
ניסים משעל