סקר 'מעריב': 4 לשקד־הנדל, 58 לגוש נתניהו
ניסים משעל