"אין ספק שצריך להתכונן גם לתקיפה באיראן"
ינון מגל ובן כספית