"אף משקיע לא ירצה לשים את הכסף במקום לא יציב"
איפה הכסף