מאזינה: "אם הבורא עשה אותי חוטאת מראש, אז למה אני צריכה לבקש סליחה?"

המאזינה מתייחסת לדבריו של ד"ר לייטמן לגבי הפסוק 'וחטאת כנגדי תמיד' - מה משיב לה ד"ר לייטמן?

30/08/2015