מדיניות פרטיות

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הקשורה בשימוש באפליקציה של רדיו 103fm (להלן: "האפליקציה") ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש בה ונכללת בתוכו. מדיניות הפרטיות נועדה להוסיף על (ולא לגרוע מ או לפגוע ב)תנאי השימוש הנ"ל.

עצם הורדת האפליקציה ו/או השימוש בה מהווה הסכמתך לכל התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

1. עוגיות

1. מובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בה מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם אספקת השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה, התאמת פרסומות, תפעול ופיתוח האפליקציה, בדיקות תקינות ותחזוקה הקשורים באפליקציה, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, משלוח עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (במידה וניתנה הסכמתכם לכך), יצירת קשר עמכם, וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות" (“cookies”).

2. הנך יכול למחוק את העוגייה בכל שלב מציוד הקצה שברשותך. כמו כן, הנך יכול לבחור מראש שלא לאפשר לאפליקציה לאחסן עוגיות בציוד הקצה שברשותך, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה של ציוד הקצה. יחד עם זאת, נטרול אפשרות אחסון העוגיות עלול לגרום לכך כי לא תוכל להשתמש בשירותים ובתכונות המופיעים באפליקציה או בקישורים המופיעים בה, כולם או חלקם.

2. רישום לרשימת דיוור

2.1. שימוש באפליקציה אינו מצריך רישום. הנך רשאי, אך לא חייב, להצטרף לרשימת התפוצה שבאמצעותה מעביר הרדיו מעת לעת מסרים, דברי פרסומת, עדכונים ועוד בדואר האלקטרוני. ההרשמה לרשימה זו מתבצעת באמצעות טופס, שבו תוכל להזין את כתובת הדואר האלקטרוני האישית שלך בלבד, ללא מידע נוסף.

2.2. ככל שתבחר להצטרף לרשימת התפוצה, אנו נהיה רשאים להסתמך על כתובת הדוא"ל אשר תמסר לנו על ידך לכל דבר ועניין.

2.3. מובהר כי אנו לא אחראים על אמיתות הפרטים אשר יימסרו לנו על ידך ולא נהיה אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו לגולש באפליקציה ו/או לכל צד שלישי עקב הסתמכותנו על הפרטים הללו ושימוש שלנו ו/או מטעמנו בהם.

3. דיוור; פנייה למשתמשי האפליקציה

3.1. הצטרפות לרשימת תפוצה ואישורך לקבל דיוור מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת, דיוור, עדכונים, ניוזלטרים, התראות וכד' מאיתנו ו/או מטעמנו, כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). חומרים אלו יישלחו אליך, בין השאר, באמצעות הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות טופס ההרשמה הייעודי באתר/אפליקציית הרדיו.

3.2. בהתאם להוראות חוק התקשורת בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירובך לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי לחיצה על קישור "הסר", המצוי דרך קבע בתחתית כל הודעת דיוור, או משלוח הודעת סירוב לכתובת [email protected].

3.3. בנוסף, אנחנו עשויים לשלוח לציוד הקצה שברשותך הודעות מתפרצות (Push Notifications). במידה ותבקש לחדול מקבלת הודעות מתפרצות כאמור, יהיה עליך להסיר תכונה זו באופן עצמאי באמצעות שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

3.4. חלק מהשירותים הניתנים באמצעות האפליקציה הינם שירותים מבוססי מיקום, אשר עושים שימוש בטכנולוגיית GPS על מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך באמצעות פנייה אלינו במייל [email protected] ולבקש ביטול כאמור. יחד עם זאת, ביטול אפשרות זו עשוי למנוע מאיתנו לנו לספק לך תכנים מותאמים אישית כאמור לעיל.

4. איסוף ושימוש במידע

4.1. אנו רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידינו בנוגע לדפוסי השימוש באפליקציה, תכנים או פרסומות אותם קראת, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, מיקום גיאוגרפי (Geo – Location), סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ומספר הזיהוי שלו (Device ID) ועוד. זאת, בין השאר ומבלי למצות, לצורך יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, תפעול, פיתוח ושיפור האפליקציה, לאפשר לך שימוש בשירותים שונים הנכללים באפליקציה, יצירת איזורים אישיים באפליקציה, להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך באפליקציה, מסירת מידע לצדדים שלישיים (ובכלל זה למפרסמים ושותפים שלנו) או לכל מטרה אחרת על פי תנאי השימוש שלנו או על פי דין.

4.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באפליקציה.

5. זכויותיך כמשתמש באפליקציה

5.1. אתר ויישומון 103fm מאפשרים, כאמור, הרשמת מנוי לרשימת תפוצה, שבאמצעותה מעביר הרדיו מעת לעת מסרים, דיוור ועדכונים בדואר האלקטרוני. ההרשמה לרשימה זו מתבצעת באמצעות טופס, שבו תתבקשו להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם בלבד, ללא מידע נוסף, תוכלו להסיר עצמכם מרשימת התפוצה על-ידי לחיצה על קישור "הסר", המצוי דרך קבע בתחתית כל הודעת דיוור, או משלוח הודעת סירוב לכתובת [email protected]

5.2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

5.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרנומשמש לצורך פנייה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב (באמצעות פנייה אלינו בכתובת [email protected] תוך ציון פרטיך לשם עדכון בדבר מחיקת פרטיך מהמאגר) שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה אנו נמחק את המידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו - לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר או באפליקציה - יוסיף להישמר אצלנו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שביקשת למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לנו לפעול כאמור.

5.4. למען הסר ספק יובהר כי מחיקת מידע כאמור לעיל עשוי למנוע ממך פעילויות שונות באפליקציה ו/או למנוע ממך מלקחת חלק בפעילויות כאלו או אחרות אשר יבוצעו על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו בעתיד.

6. שונות

6.1. מדיניות הפרטיות חלה על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות ולחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל. השימוש בלשון זכר במדיניות הפרטיות הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים ולהיפך.

6.2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.

6.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

 

עדכון אחרון: 15 במארס 2022