בעיות פוריות - גם אצל גברים! מה עושים וכיצד מטפלים?

גם לגברים יש לעתים בעיות פוריות. לירון לוריא מוכן להיחשף ולספר על בעיית הזרע שלו כדי שגברים אחרים לא יתביישו ללכת ולהיבדק. האם יש פתרונות לבעיות פוריות בגברים ומהם?

23/08/2010

ישראל במלחמה - 103fm


Paris