בן וינון, בקיצור

פרק 188 - ההדחה והמחאה

חיים לוינסון בזירה מול ינון, בקיצור • והפעם: סערת הדחת עמי אשד, חסימות איילון וההשוואה לתקופת ההתנתקות

06/07/2023

Paris