103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור

זהבי: "בעולם החרדי-אשכנזי מגדפים אותנו בגלל מחלתו של הרב עובדיה, איך הם מעזים?!"

זהבי מגיב על הידיעה שהופיעה בעיתון 'יתד נאמן' - "שרת הקליטה סופה לנדבר חיללה שבת, שערורייה!"


 

היום בעיתון 'יתד נאמן', בעמוד הראשון עם הפניה לעמודים הפנימיים הייתה ידיעה מרעישה. המדינה אמורה להיות בפאניקה מידיעה כזאת. לא תאמינו. הכותרת אומרת כך - "שערורייה: שרת הקליטה ערכה ביקור רשמי ברוסיה בעיצומו של חג שמחת תורה. למרות התראות שהעביר חבר הכנסת הרב אורי מקלב בימים שקדמו לביקור בפני גורמים במשרד ראש הממשלה, נעשה חילול החג תוך ניכור, זלזול ואטימות לב חמורה. זעם בקרב הקהילות היהודיות ברוסיה".

סופה לנדבר

זאת שערורייה, ממשלות נפלו על זה. שרה בישראל, הגברת סופה לנדבר מסיעת 'הליכוד ביתנו' חיללה שבת(!) וגם צוות העוזרים שלה נאלץ לחלל את החג בפרהסיה, זה דבר שלא יעבור בשתיקה. במדינת ברית המועצות לשעבר, בה יהודים מסרו נפשם למען קדושת השבת והחג וקיום מצוות, מעזה הגברת לנדבר תוך רמיסת קודשי ישראל ופגיעה חמורה ביהודי רוסיה וביהודי ארץ הקודש, תוך זלזול, אטימות, וניכור חילוני מזעזע לעשות כדבר הזה. אני מזועזע.

לעומת זאת אני לא מזועזע על מתקפת הרבנים נגד החילונים, נגד לפיד, נגד הממשלה. האדמו"ר מבעלז יקירנו, אני הייתי בחתונה של הינוקא, אומר - 'כלבים שרוצים לאכול ולרמוס את היהדות', אוי שומו שמיים ותרעד הארץ!

על לפיד - 'עמלק שבדורנו', הוא וחבריו, 'רשעים סופם לאבדון'. אתם מבינים מה קורה? כשהרב עובדיה חולה ולא מקלל בשבת את האשכנזים ואת החילונים, מנצלים את זה הרבנים האשכנזים ומקללים הם. מקללים ומגדפים והם לא יודעים שמי שמקלל ומגדף הקדוש ברוך הוא מכה בו, ראו מקרה הרב עובדיה.

נו אני שואל אתכם... הרי נאמר במקורותינו הקדושים - 'אין חכם כבעל ניסיון', והנה הם רואים לנגד עיניהם את הזעזוע העובר על העולם הדתי הספרדי כתוצאה ממחלתו של הרב שהיה נוהג כל שבת לקלל ולגדף, ועכשיו הם מגדפים והם מקללים ושלא יתפלאו שגם הם יחלו! ואחר כך הם יבקשו שאנחנו החילונים נתפלל עבורם. אני התפללתי לפחות 3 פעמים ונתתי לא שנה, 3 שנים מחיי למען יינצל הרב, ובשידור קראתי לאנשים לומר פרקי תהילים והעליתי אותם, אז למה הם מגדפים?

חוץ מזה שאני מוכרח לציין שראיתי את הפרסי הזה רוחאני, ואני אומר לכם שאנשים עם ראייה לקויה קצת ועם קטרקט בעיניים לא ימצאו את ההבדלים בין הרבנים הראשיים לבין רוחאני. לא בדיבור, לא בלבוש ולא בשום דבר, דומים שתי טיפות מים. אי לזאת ובהתאם לכך נסיק את המסקנה המתבקשת שאולי איראן זה כאן. וואי וואי...

29/09/2013
הישארו מעודכנים