103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור

שיחת טלפון מפתיעה - שי גולדשטיין משאיר הודעה לשר בנט: "חבל שהוא מסית"

חברי התכנית מצלצלים במפתיע לשר החינוך נפתלי בנט ומשאירים הודעה אצל הפקידה - "שיחזור בו מ הדברים שהוא אמר על ערבים ששורפים את הארץ"


 

 

שיחה מפתיעה לשר בנט: אתה מסית נגד ערבים

מגישי תוכנית הבוקר של "103FM" השאירו הבוקר הודעה לשר נפתלי בנט: חזור בך מהדברים שאמרת על הערבים, שהם שורפים את הארץ. המשטרה אומרת שהיא עדיין לא יודעת מה מקור השריפות

שר החינוך נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "הבית היהודי", רמז אמש בדף הפייסבוק שלו שגל השריפות ברחבי הארץ הוא תוצאה של הצתות מכוונות על ידי ערבים, כאשר כתב: "רק מי שהארץ לא שייכת לו מסוגל לשרוף אותה". הבוקר התקשרו אליו שי גולדשטיין, אורי גוטליב, לאה לב והדר לוי מתוכנית הבוקר של "103FM" והשאירו לו הודעה אישית.

שי: "בוקר טוב, אפשר לדבר עם נפתלי בבקשה?"
מרכזנית: "עם השר?"

שי: "כן, עם השר, עם נפתלי. בשבילך הוא השר. הוא חבר אז בשבילי הוא נפתלי".
גוטליב: "עם השר נפתלי בנט".
מרכזנית: "אה, אבל אין לי את המספר אז אני אעביר ללשכה. לשכת השר".

שי: "הוא שם? הוא בלשכה עכשיו?"
גוטליב: "עם מי אנחנו מדברים?"
לאה לב: "ברית?"
מרכזנית: "אני אין לי מושג. הגעתם למרכזיה".

שי: "אז תעבירי אותנו ל...".
גוטליב: "זו המרכזייה של בנט? יש לו מרכזיה?"
מרכזנית: "לא, זה המרכזייה הכללית".

שי: "אז תעבירי אותנו ללשכה בבקשה".
גוטליב: "ללשכה בבקשה".
שי: "ללשכה, כן".
גוטליב: "של בנט".

-מוזיקת המתנה-

הדר:
"מרכזייה של העולם. הגעת למרכזייה של העולם".
גוטליב: "נכון, שם מנתבים".
הדר: "עם חוטים, כמו פעם בסבנטיז".
שי: "נכון. היה מודיעין אה...".
הדר: "הייתי צריכה לגדול בסבנטיז".
שי: "היה מודיעין בינלאומי, 188".
הדר: "נכון, התקשרתי, אמרתי להם, את הטלפון...".

-הודעת תפריט שיחות-

שי: "הלו, בוקר טוב".
הדר: "199. אה, לא. זה היה תיקונים. 19. אני יכולה להמשיך. 14 זה היה מודיעין, אני זוכרת".
לאה לב: "מה זה?"
הדר: "155 זה היה שעון. היינו מתקשרים סתם לשמוע שעה".
לאה לב: "איפה?"
גוטליב: "ראומה אלדר הייתה אומרת את השעון".
הדר: "איזה עצוב שאני יודעת את זה ואת לא".
לאה לב: "זה היה בצבא כאילו?"
הדר: "לא בצבא, במדינה, בעולם".
לאה לב: "בעולם? למה שתתקשרי לשאול שעה?"
הדר: "אהההה...תסבירו לה".
לאה לב: "אבל יש שעון כבר מלא זמן".
הדר: "אהההה...".
לאה לב: "גילינו את הטכנולוגיה היא קיימת".
שי: "בנות, בנות".
הדר: "לא תמיד יש לך שעון".
שי: "בנות, די עם הקאט פייט, די עם הקאט פייט".
הדר: "לא, אני גם לא הבנתי את זה, אבל הוא אומר מדויק. כאילו, את מתקשרת (מחקה את ראומה אלדר) השעה ארבע חמישים ושתיים".
גוטליב: "וזה היה מצחיק נורא כי זאת הייתה ראומה אלדר ולפעמים היא הייתה אומרת  (מחקה את ראומה אלדר) השעה עשר".

שי: "שלום".
מזכירה: "שלום".

שי: "היי, שלום, את השר בבקשה".
מזכירה: "מי מבקש?"

שי: "שי".
מזכירה: "שי מה?"

שי:
"שי גולדשטיין. תודה".
מזכירה: "באיזה נושא זה?"

שי: "בנושא, נושא שזה ביני לבינו".
מזכירה: "אוקיי, שי גולדשטיין, אני אעביר הודעה".

 שי: "לא הודעה, אני צריך לדבר אתו. מה זאת אומרת הודעה?"
מזכירה: "הוא לא נמצא פה".

שי: "אז איפה הוא עכשיו? זה דחוף".
מזכירה: "רק שנייה".

גוטליב: "טוב".
שי: "תבדקי לי את זה".

-מוזיקת המתנה-

לאה לב: "נעים המוזיקה".
גוטליב: "מתישהו אנחנו נגיע לבנט, כי בנט...".
שי: "השם שלי פותח דלתות פשוט".
הדר: "ממש. אוקיי. שי גולדשטיין, אוקיי,
with that attiude".
לאה לב: "שי גולדשטיין, יש לך שם שכבר, אתה יודע, אם אומרים אותו, אז יודעים".

גוטליב: "הלו".
מזכירה: "הלו".

שי:
"שלום. כן, אפשר?"
מזכירה: "שי, השר לא נמצא כרגע, אני אעביר הודעה".

שי: "איפה השר? איפה הוא עכשיו? אני צריך לדבר אתו".
מזכירה: "שי, מה תפקידך, אני מנסה להבין".

שי: "אני רוצה להשאיר לו הודעה".
מזכירה: "אוקיי".

שי: "אז ככה, תכתבי לו שהתקשר שי, ואורי גם, שי ואורי ולאה והדר".
לאה לב: "ארבעתנו".
שי: "שי, אורי, לאה והדל, הדל, הדר, התקשרו...".
הדר: "אדל".
שי: "ולהגיד לו, בבקשה, שיחזור בו מהדברים שהוא אמר על הערבים, שהם שורפים את הארץ. כי עדיין המשטרה אומרים שהם לא יודעים מה מקור השריפות, אז חבל שהוא מסית".

הדר: "איי איי איי".
גוטליב: "רשמת?
לאה לב: "רשמת הכל אבל?"
שי: "רשמת?"
מזכירה: "רק שנייה שנייה שנייה".

שי: "תחזרי על ההודעה אני רוצה לשמוע".
מזכירה: "שנייה אחת, אני לא כותבת הודעות כאלו".

שי: "אבל...".
מזכירה: "זה דבר שאתם תכתבו במייל ונעביר לאנשים...".

שי: "רגע, את גם מחליטה איזה הודעות את לוקחת?"
לאה לב: "מה?"
מזכירה: "סליחה, אדוני, מה זאת אומרת?"

גוטליב:
"רגע, לא לא".
שי: "סליחה סליחה".
מזכירה: "חשבתי שאתה מישהו שהוא מכיר. אתה מישהו שהוא מכיר?"

שי: "מה זה משנה? אני אזרח ואני...".
מזכירה: "אתה אזרח ואתה צריך להעביר פנייה מסודרת בכתב".

גוטליב: "רגע, רגע, יש לי הודעה אחרת".
לאה לב: "מה, אנחנו, נחותים?"
גוטליב: "רגע, את ההודעה הזאת את לא מעבירה, יש לי הודעה אחרת".
לאה לב: "אוקיי".
גוטליב: "נפתלי בנט, אנחנו אוהבים אותך. את יכולה להעביר לו את זה?" 
מזכירה: "אדוני, כל מה שאתם רוצים תעבירו בכתב".

לאה לב
: "יש לי גם הודעה להעביר – למכירה סובארו ג'סטי".

גוטליב: "אז בשביל מה אמרת לנו, 'אני אעביר את ההודעה'?"

-מוזיקת המתנה-

גוטליב: "זאת אשליית הציבור. זאת הסתה ציבורית".
הדר: "רגע, אנחנו מרכזייה של העולם".
שי: "לא היא העבירה אותנו?"
לאה לב: "עבירים אותנו ממקום למקום".
הדר: "חזרנו למרכזייה של העולם".
שי: "טוב, תודה לנפתלי בנט".

24/11/2016
הישארו מעודכנים