מרסל מוסרי

עכשיו אתם

מידי שבוע מרסל מוסרי מקריאה את היצירות שלכם, והפעם הקריאה מתוך הספר 'הגירה פנימית' שכתב רפאל אזרן בהוצאת 77


מרסל מוסרי מקריאה את היצירות שלכם: והפעם, הקדישה את הפינה השבועית לרפאל אזרן והקריאה שני שירים מתוך הספר 'הגירה פנימית' שכתב. "לא כל כך הכרתי את רפאל לפני שדפק לי על הדלת שליח, לפני שבוע או שבועיים והניח את הספר בידי. אבל ברגע בו נחשפתי למשורר הגדול הזה, לא חדלתי מקריאת ספרו".

29/12/2021

ישראל במלחמה - 103fm


מרסל מוסרי
מרסל מוסרי
Paris