103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור
בן כספית ואריה אלדד

מסייעים למי שפוגע בנו?

עו"ד דרשן לייטנר על תזכיר הצעת החוק שגיבשה המדינה, זאת על מנת שתספק שירותים פיננסיים לבנקים פלסטיניים • מהי ההשפעה הביטחונית על המהלך?


עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר (יו"ר ארגון 'שורת הדין') פרסמה כי המדינה גיבשה תזכיר הצעת חוק להסדר של חברה בלתי תלויה שתספק את השירותים הפיננסיים לבנקים הפלסטינים, מה שמאפשר גם כפועל יוצא את מעבר התשלומים מהרשות הפלסטינית למחבלים. 

עו"ד דרשן לייטנר הביאה פרטים נוספים על הידיעה. 

תגובת משרד האוצר לדברים: שירותי קורספונדנציה ניתנים ככלל על ידי בנקים. על מנת לאפשר מתן שירותים אלו על ידי גוף שאינו תאגיד בנקאי, דוגמת החברה, נדרשת הסדרה בחוק לצורך הסמכת אותו גוף לביצוע פעולות מסוימות המוקנות לבנקים, וכן הכפפת אותו גוף לבקרה ולפיקוח. בהתאם להחלטת ממשלה 4207, מכוחה הוקמה החברה הממשלתית, מטרתה של החברה היא לתת שירותי קורספונדנציה וזאת חלף שירותי הקורספונדנציה המוענקים כיום על ידי חלק מהבנקים.

במסגרת מתן שירותי הקורספונדנציה משמשת החברה כאמצעי להעברה בין הבנק המעביר ולבנק הנעבר. בדומה למערכת סליקה, הכספים המועברים דרכה אינם מוחזקים על ידה אלא לזמן קצר. כמובן, שאין מניעה לבצע עיקולים או שעבודים על כספי החייבים בבנק המעביר או בבנק הנעבר. הטלת המגבלות על כספי החברה, אינה גורעת מההסדרים הקבועים בחוק המאבק בטרור ובחוק איסור הלבנת הון וכן אינה גורעת מכל זכות העומדת כיום לבעלי זכויות, לרבות מכוח הליך משפטי.

25/05/2022
הישארו מעודכנים

בן כספית ואריה אלדד - תכנית אקטואליה ב־103fm
בן כספית ואריה אלדד - תכנית אקטואליה ב־103fm