בוקר חמוצים?

ברק סרי בזירה מול ינון, בקיצור • והפעם: מדוע ברק סרי קרא להזיז את ראש הממשלה? • ולמה ינון קורא לא להיכנס לחיפה?

18/04/2024

Paris