בן וינון, בקיצור

עדיף כישלון מפואר?

ברק סרי בזירה מול ינון, בקיצור • והפעם: מה ינון חושב עכשיו על דונלד בן פרד? • וכיצד ברק סרי רואה את מצבה של המלחמה סביב הכניסה לרפיח?

05/05/2024

Paris