אמריקה אהובתי?

ברק סרי בזירה מול שלזינגר, בקיצור • והפעם: שלזינגר טען כי בדבריו של נשיא ארה"ב נחצה קו אדום • סרי מנגד טען כי לא היה נשיא אוהד כזה לישראל

09/05/2024

Paris