אני מאשים

ברק סרי בזירה מול שלזינגר, בקיצור • והפעם: אחריות הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, ומה תפקידו של השר גלנט על פי סרי?

23/05/2024

Paris