עלה על שרטון?

ברק סרי בזירה מול ינון, בקיצור • והפעם: הסרטון שינון שיתף ועורר סערה, והאם מדינת ישראל צריכה להיות סבלנית?

26/05/2024

Paris