שלטון מקומי?

מחכים לדיונים של ינון ובן? מעכשיו תוכלו לקבל אותם, בקיצור • והפעם: השניים בשידור מיוחד מוועידת השלטון המקומי, אבל זה לא עצר את הוויכוחים

11/06/2024

Paris