שאריות

האזן לכל הקטעים ברצף
האם ייתכן שתהליכי ההבנה מוליכים אותנו לעיקר הדברים?
14/03/2016