עושים היסטוריה

האזן לכל הקטעים ברצף
עושים היסטוריה
חתיכת היסטוריה
יו"ר המכללה החברתית-כלכלית גיא פדה מספר על גלגולו של 1 במאי
30/04/2017
עושים היסטוריה
עושים היסטוריה
ד"ר אביחי שניר מספר על מדיניות הצנע שהונהגה בתקופת קום המדינה
23/04/2017