קו לעובד

האזן לכל הקטעים ברצף
20 שנה נחשב להעסקה זמנית?
יועמ"ש 'קו לעובד': "יש להפוך את ההעסקה הזמנית למה שהיתה במקור - משהו זמני בלבד"
19/07/2017