בת גלים שער

האזן לכל הקטעים ברצף
ישראל במלחמה
"האויבים שלנו צריכים ללמוד שיש דין ויש דיין"
נעצר מחמוד קוואסמה, בכיר חמאס שתכנן את חטיפת ורציחת שלושת הנערים • בת גלים שער, אימו של גיל-עד ז"ל, הגיבה על הבשורה
21/03/2024
יהודית גריסרו
"אין לנו ברירה ולכן יש יותר נכונות להיפגש עם האחר"
בת גלים שער, אמו של גל-עד שער ז"ל, על העשייה במסגרת 'חודש האחדות' ועל סיפרה החדש
17/06/2018