הבזקים

האזן לכל הקטעים ברצף
הגיע הזמן לבדיקת עיניים
בעין הסערה
לאחר זמן מה בו התמודדה המאזינה עם הבזקים בראייתה, חוותה עיוורון קצר מועד באחת מעיניה: "ההבזקים בעיניי התחלפו בענן שחור באופן פתאומי"
24/02/2023