שירות הביטחון

האזן לכל הקטעים ברצף
"חלק גדול משירות הביטחון נמצאים במחאה"
טען סג"ל, והוסיף: "ב-DNA הפנימי הוא רואה שני אויבים. מצד אחד הערבים שמאיימים על המדינה, ומצד שני איום פנימי וזה תמיד יהיה פורשים מצד ימין"
08/08/2023