יחסים אינטימיים

האזן לכל הקטעים ברצף
מיכל דליות
יחסי מי?
לבנה המתבגר של המאזינה יש חברה, והיא אינה מצליחה לשוחח עימו על יחסיהם האינטימיים • כיצד עליה לבחור קרוב אחר שידבר איתו במקומה?
19/04/2024