אדוני ראש העיר

עם ראש עיריית תל אביב־יפו, רון חולדאי
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
אדוני ראש העיר
עוד קטעים