103FM
103FM
האזנה לשידור החי
עכשיו בשידור

שיחת טלפון מפתיעה לעיריית חדרה - "למה הורידו בניין על העטלפים?"

שי ודרור מצלצלים לעיריית חדרה מיכיוון שעטלפים רבים מתו ומאות נפגעו בהריסת בניין בעיר - האזינו


 

שי ודרור פנו לאהוד ברק כדובר ראש עיריית חדרה


שי ודרור
התקשרו מ"רדיו ללא הפסקה 103FM" לעיריית חדרה, לאחר שמאות עטלפים מתו מהריסת בניין בעיר, אך המזכירות סירבו להעביר את השיחה לראש העיר והתעקשו על הדובר. בסיום הפציע אהוד ברק

ערך: אסף נבו

עיריית חדרה הרסה מבנה בו חיו אלפי עטלפים וגרמה למותם של מאות מהם, זאת בניגוד לסיכום עם עמותת "עטלף", שביקשה זמן כדי לפנות מהמבנה את המכרסמים המעופפים. שי גולדשטיין ודרור רפאל התקשרו הבוקר מ"רדיו ללא הפסקה 103FM" לעיריית חדרה, כדי לשוחח עם ראש העיר צביקה גנדלמן.


דרור:
"שלום, הגעתי לראש עיריית חדרה צביקה?"
מזכירה: "הגעת לראש עיריית חדרה, מי מבקש?"


דרור:
"זה מהרדיו, רוצים לדבר איתו בבקשה".
מזכירה: "הוא בפגישה כרגע".


שי:
"בסדר זה דחוף".
מזכירה: "מי מדבר?"


שי:
"שי".
מזכירה: "שי. יש לו דובר. דיברת עם הדובר שלו?"

דרור:
"לא, אנחנו צריכים אותו בעניין דחוף".
מזכירה: "כרגע אני לא יכולה להעביר. שי מהיכן?"


שי: "מ-103".
דרור: "תראי אנחנו נמצאים פה בשידור ומדברים על ענייני חדרה".
שי: "לגבי העטלפים".
דרור: "ודעתו של ראש העיר היא קריטית בעניין הזה".
מזכירה: "אוקיי, ראש העיר כרגע בפגישה רבת משתתפים, אני אתן לכם את הטלפון של...".


שי: "כמה משתתפים?"
דרור: "אפשר להגיד לו שהתקשורת מנסה להשיג אותו דחוף? אולי הוא יבחר...".
שי: "מה קרה עם עניין העטלפים? שמישהו ייתן הסבר. אם לא הוא, אולי את".
דרור: "גברתי עובדת עם ראש עיריית חדרה?"
שי: "הלו? גברת שעובדת עם ראש עיריית חדרה, את עדיין על הקו? תדברי, נו, מה, איזה מין דבר זה לשבת בשקט? הלו?"
דרור: "היא ירדה. רק נגיד שעיריית חדרה הפילה בניין שבתוכו נמצאים אלפי עטלפים".
שי: "וחתולים מתברר שהיו שם".
דרור: "ובעצם הרגה אותם על ידי זה. אם היו מגרשים אותם לפני או מפנים אותם, מוציאים אותם, זה היה נמנע".

בשלב זה השניים התקשרו למזכירה נוספת של ראש העיר.


דרור: "הלו, צביקה? אפשר את ראש עיריית חדרה?"
מזכירה 2: "מי רוצה אותו?"

שי: "שי, שי מהרדיו".

מזכירה 2: "מי?"

שי: "שי. תגידי לו שי רוצה אותו, נו מה, צריך על כל דבר להסביר?"
מזכירה 2: "תראה, זה לא נהוג להעביר ככה שיחה. הוא כרגע ב...".


שי: "גם לא נהוג להוריד בניינים על אלפי עטלפים".
מזכירה 2: "הוא כרגע בפגישה".

שי: "אוקיי, זה יותר חשוב מהפגישה הזאת, חד-משמעית".
מזכירה 2: "תשאיר לי פרטים..."

שי: "אין לי פרטים".
דרור:
"רגע, בואי, בואי, את עובדת איתו?"
מזכירה 2: "אני מזכירה שלו".


דרור:
"מזכירה שלו. אפשר להעביר לו מסר, שאנחנו נמצאים כאן עכשיו בשידור. אנחנו מתעסקים בעיריית חדרה, הדעה שלו בעניין הזה מאוד חשובה. הוא יוכל התפנות דקה?"
מזכירה 2: "קודם כל תציג את עצמך. מי אתם?"

דרור:
"זהו, זה שי ודרור, אנחנו פה בשידור ברדיו, כן?"
מזכירה 2: "כן".


דרור: "ואנחנו מדברים על הבניין שהופל בכוונה תחילה".
שי:
"עם העטלפים".
דרור:
"והעטלפים בתוכו. ובעצם הרגתם, ההוא הרג, אבל העירייה הרגה, הייתי אומר בשוגג, אבל לא בטוח".
שי:
"איך שוגג? נתתם הבטחה לכך ש... נתתם זמן לעמותת 'עטלף' לפנות את העטלפים, ואז הורידו את הבניין על עטלפיו".
דרור:
"זה חבל. זה חבל".
שי:
"זה יותר מחבל".

דרור: "זה אפילו יותר מחבל".
מזכירה 2: "אם אתה באמצע שידור אז כדאי שתפנה לדובר שלנו".


שי:
"מה זה קשור לדובר? מה, איך זה קשור? בואי תסבירי את הקשר".
מזכירה 2: "תפנו לדובר".

שי: "ראש עיר צריך לתת פה דין על הדבר הזה ולהסביר מדוע".
דרור:
"אולי רק שיסביר במילה, הרי התשובה נמצאת אצלו בפה, הוא רק צריך..."
מזכירה 2: "לא, אתה צריך לפנות דרך הדובר שלנו".

דרור:
"תני לנו אותו רגע".
מזכירה 2: "אני אעביר אתכם".


שי:
"לא לדובר לראש העיר".
מזכירה 2: "לא, את ראש העיר אי אפשר".


דרור: "צביקה כבר דיברנו איתו, הוא אמר לנו תפנו אלינו בכל עניין".
שי: "הוא חייב להגן על עצמו בעניין הזה. את יודעת מה שקורה בתקשורת?"
מזכירה 2: "לראש העיר אני לא יכולה להעביר עכשיו, הוא באמצע פגישה".


דרור: "תראי, תהיה סערה תקשורתית מאוד גדולה".
שי: "את תצטרכי לתת דין וחשבון על מה שאת עושה עכשיו, כי הוא יגיד לך 'למה לא העברת לי אותם'".
מזכירה 2: "אני אעביר אותך לדובר שלנו, זה לטיפול של הדובר שלנו".

שי: "איפה הדובר?"
מזכירה 2: "הוא פה יושב לידנו".

שי:
"תביאי את הדובר רגע. את יודעת מה? תביאי את הדובר".

מזכירה 2: (מעבירה לדובר).

 

דרור: "הלו?"
שי: "הדובר?"
מזכירה 2: "עוד רגע בבקשה (מעבירה לדובר)".


הצמד ניסה להעלות על הקו את דובר עיריית חדרה יוסי ברק, אבל על הקו היה דווקא אהוד ברק, שניתק את השיחה.


שי: "טוב, אחרי שהכרזנו על אהוד ברק כדובר עיריית חדרה נראה לי שהוא יוריד את הזקן, יחזיר את הפלולה וייעלם שוב ל-30 שנה..."


19/06/2016
הישארו מעודכנים